• Chức năng, nhiệm vụ

    Theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chuyển đổi doanh nghiệp...

 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 33.725
Online: 39