Trung tâm phát hành sách là đơn vị được chuyển đổi mô hình hoạt động theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chuyển Công ty Văn hóa tổng hợp tỉnh Điên Biên từ đơn vị hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành đơn vị sự nghiệp có thu, có tên gọi là Trung tâm phát hành sách tỉnh Điện Biên. Sau ba năm làm thủ tục chuyển đổi đến năm 2008 đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động sự nghiệp có thu và được Nhà nước cấp một phần chi phí cho hoạt động sự nghiệp.

Về quản lý Nhà nước, Trung tâm phát hành sách là đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các hoạt động của công tác phát hành sách, do Trung tâm Phát hành sách đảm nhiệm. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hàng năm đã xây dựng tổng thể mạng lưới phát hành sách trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển trước mắt và kế hoạch lâu dài cho cả hệ thống phát hành sách thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ các sự kiện chính trị, quảng bá giới thiệu sách, văn hóa phẩm đến với cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa. Thông qua sách nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi người. Chủ động phát hành sách, văn hóa phẩm lành mạnh mang tính giáo dục cao, ổn định giá xuất bản phẩm trên thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Từ 2008 đến nay hệ thống phát hành sách trên địa bàn tỉnh đã dần được củng cố. Từ việc kinh doanh phát hành sách mang mục đích kinh tế là chủ yếu nay chuyển sang mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chính trị. Sách được đưa đến phục vụ các sự kiện trọng đại như: Các ngày diễn ra lễ, tết, các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước, tham gia các triển lãm sách của Trung ương. Sách phát hành ngày càng phong phú, đa dạng đặc biệt mảng sách Chính trị - Pháp luật, Khoa học - Kỹ thuật... đã được quan tâm. Công tác phát hành sách đã thực sự phục vụ được đời sống người lao động thông qua việc khai thác các loại sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần nâng cao sự hiểu biết về phát triển kinh tế cho nhân dân.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển chung của Ngành và tỉnh, mặc dù trong thời gian qua hoạt động phát hành hết sức khó khăn, song với sự năng động sáng tạo trong việc quản lý, điều hành của ban lãnh đạo đơn vị, sự đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt khó đi lên của viên chức, người lao động và một phần không thể thiếu được đó là: Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự chỉ đạo hỗ trợ thuờng xuyên của cơ quan chủ quản Như:

- UBND tỉnh: Năm 2009 đã cấp đất và phê duyệt nguồn vốn đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc cho trung tâm.

- Sở Kế hoạch Đầu tư - Sở Tài chính: Lập kế hoạch, dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt vốn đầu tư XDCB công trình Trụ sở và nguồn kinh phí thường xuyên để tạo điều kiện cho Trung tâm duy trì hoạt động.

     - Sở Thông tin và Truyền thông: Quan tâm, chỉ đạo kịp thời về việc tăng cường kiểm tra công tác nghiệp vụ phát hành XBP, quản lý tốt hệ thống phát hành trên địa bàn, tạo điều kiện về hành lang pháp lý để giúp đơn vị làm tốt công tác phát hành.

     - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sự quan tâm của Lãnh đạo Sở VHTT&DL đã chỉ đạo sát sao các lĩnh vực hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tháo gỡ, chia sẻ những khó khăn của đơn vị, sự phối kết hợp, cảm thông của các đơn vị trong ngành đã giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ban lãnh đạo ngành đã đánh giá và ghi nhận:

     + Sự cố gắng vươn lên của lĩnh vực hoạt động Phát hành sách trong những năm qua là một thành quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của ngành, tiếp tục có những phấn đấu mới, vững bước tiến lên trong cơ chế kinh tế thị trường, làm tốt các nghĩa vụ với nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn các khách hàng, độc giả, đã có những nỗ lực đóng góp nhất  định vào việc phân phối, cung cấp sách - văn hóa phẩm cho nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đơn vị đã xây dựng thị trường sách lành mạnh, phong phú, đa dạng về thể loại, có nội dung tư tưởng tốt phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá đọc ngày càng cao của nhân dân và giới thiệu nền văn hoá Việt Nam, về mảnh đất con người Điện Biên với mọi đối tượng người đọc nhất là khách du lịch Quôc tế đến thăm quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

          Hiện tại, đơn vị đang được sự quan tâm của lãnh đạo Sở VHTT&DL triển khai xây dựng đề án “Củng cố và phát triển hệ thống phát hành sách đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm giúp đơn vị xây dựng và phát triển hệ thống hiệu sách trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên để cung cấp và giới thiệu sách đến bạn đọc ở mọi tầng lớp, giúp nhân dân nắm bắt các thông tin về chính trị xã hội, khoa học kỹ thuật, nâng cao dân trí phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước cụ thể hóa thực hiện chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước với mục tiêu “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả cho thế hệ đọc tương lai”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 35.377
Online: 13