TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SÁCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐỊA CHỈ: TỔ 10 - PHƯỜNG THANH TRƯỜNG - TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐIỆN THOẠI: - HÀNH CHÍNH: 0215.3 737 229 - PHÒNG NV: 0215.3 825 681 - 0215. 3 735 355

 

Các Hiệu sách, cửa hàng trực thuộc:

-  Hiệu sách Trung tâm - Tổ 9 Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ;  ĐT: 0215.3 836 567

 

-  Quầy Giới thiệu số 1 - Tổ 12 Phường Him Lam - TP. Điện Biên Phủ; ĐT: 01656 042 409; 01644 679 656

 

-  Quầy Giới thiệu số 2 - Tổ 7 Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ; ĐT: 0215. 3837. 086

 

-  Quầy Giới thiệu số 3 -  tại Đồi A1 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ; ĐT: 0164 467 9656

 

-  Quầy giới thiệu số 4 - Tại sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

 

-  Hiệu sách Trung tâm huyện Tuần giáo - Khối Tân Tiến - Thị Trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên;  ĐT: 0215. 3867.876

 

-  Hiệu sách trung tâm huyện Tủa Chùa - Tổ dân phố Đồng Tâm - Thị Trấn Tủa Chủa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên; ĐT: 0215. 3845. 052

 

-  Cửa hàng sách Thị xã Mường Lay - Tổ 1- Nậm Cản - Na Lay - Thị Xã Mường Lay - Điện Biên; ĐT: 0948 045 234

 

-  Hiệu sách huyện Mường Chà - Tổ dân phố 5 - Thị Trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên; ĐT: 0915 708 667


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 35.344
Online: 105