NXB: Hồng Đức

Tác giả: Tri Thức Việt

Đơn vị Phát hành: Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên

Giá bìa: 65.000vnđ

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ chắp dính (khác biệt với tiếng Việt vốn thuộc vào loại ngôn ngữ đơn lập phân tích cao) và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt là hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản, với những dạng biến đổi động từ và sự kết hợp một số từ vựng để chỉ mối quan hệ giữa người nói, người nghe và người được nói đến trong cuộc hội thoại.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 35.371
Online: 41