Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Kim Đồng

Đơn vị Phát hành: Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên

Giá bìa: 69.000vnđ

Cuốn sách thích hợp cho mỗi gia đình, để bố mẹ cùng các con đọc trước giờ đi ngủ. Trẻ sẽ nhìn tranh đoán truyện hoặc đọc.

Điều mà các em học được là văn hóa Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của cha ông.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 35.384
Online: 251