Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc quyết định khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Sáng ngày 05/10/2018 tại Hội trường tẩng 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Việt Dũng đã thay mặt cho UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 bao gồm:

- Danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc: Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 11 tập thể: Văn phòng Sở; phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình, phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành sách, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

- Tặng Bằng khen cho 07 tập thể: Văn phòng Sở, Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành sách, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Đoàn Nghệ thuật.

- Tặng bằng khen cho 09 cá nhân: Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở, đ/c Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc, đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Chánh Văn phòng Sở, đ/c Trần Thị Phương - Phó phòng Kế hoạch- Tài chính, đ/c Vũ Thị Tuyết Nga - Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đ/c Phạm Thị Thảo - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đ/c Nguyễn Thị Thúy - Viên chức phòng Nghiệp vụ - Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đ/c Bùi Thị Hồng Lanh - Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, bà Mai Thị Thu Hằng - Viên chức Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

Đây là những ghi nhận, biểu dương, khích lệ các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời  tạo động lực cổ vũ tinh thần cho các cá nhân tập thể phấn đấu hoành thành xuất sắc nhiệm công tác trong các năm tiếp theo./.

Thiên Thảo

http://svhttdldienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 26.701
Online: 31