Ngày 26 tháng 6, Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai – Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm chủ trì Hội nghị; cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thu Hiền – Trưởng phòng Nghiệp vụ báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phát hành sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đơn vị đã triển khai, quán triệt đến từng bộ phận, phân công cụ thể trách nhiệm trong lãnh đạo, cán bộ viên chức nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của nhiệm vụ phát hành sách.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động phát hành sách của Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần vào việc thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao của đơn vị cụ thể:

                      + Sách Chính trị - pháp luật:   2.600 bản;  đạt: 51%

                      + Sách thiếu nhi:                     10.400 bản; đạt: 65%

                      + Sách khoa học - kỹ thuật:    4.390 bản; đạt: 56,28% 

                      + Sách khác:                            7.900 bản; đạt: 40,93%

Để đạt được những kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động của đơn vị và sự cố gắng nỗ lực của tập thể đơn vị cùng tham gia vào các hoạt động phục vụ những ngày Lễ, Tết các sự kiện trọng đại của Tỉnh cũng như Đất nước.

Hội nghị cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Phát hành sách trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ các chỉ tiêu được giao.

Thuận Văn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 33.734
Online: 55