25.000

Nhà Xuất bản: Kim Đồng

Đơn vị phát hành: http://ttphsdienbien.svhttdldienbien.gov.vn/

Tác giả: CLAMP

Giá bìa: 25.000đ

Năm xuất bản: 2018

Người dịch: SIMIRIMI

Dành cho lứa tuổi: 16+


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 60.131
Online: 61